Thứ Tư, 4 tháng 8, 2021

LÀM THẾ NÀO ĐỂ CÓ THỂ XUẤT BẢN SÁCH DỊCH Ở VIỆT NAM?

Để xuất bản một quyển sách dịch ở Việt Nam, quy trình đó không khác gì xuất bản một quyển sách tự viết.Không chỉ là khác ở chỗ, chúng ta tìm một phương pháp để có thể xuất bản một cái cuốn sách hiệu quả tại thị trường Việt Nam thông qua phương thức là dịch sách. Thay vì viết một quyển sách thì ta dịch cuốn sách.

Và nếu như việc viết một cuốn sách, tức là chia sẻ thông điệp của vũ trụ, hay được gọi là chia sẻ thông điệp mà chúng ta nhận được từ vũ trụ, bao gồm những kiến thức, những kỹ năng, những kinh nghiệm, những chuyên môn và rất nhiều trải nghiệm của chính chúng ta trong cuộc sống.

Vậy, nó là cách để tạo ra một bản thảo thông qua việc viết sách. Còn cách tạo ra một bản thảo thông qua việc dịch sách, có nghĩa rằng chúng ta tạo ra một cái bản thảo dựa trên việc, có một bản thảo có sẵn rồi, sau đó chúng ta dịch lại và sau khi dịch sách, chúng ta đã hoàn thành xong việc tạo ra một bản thảo dịch sách.

Hai việc đó gần như không khác gì nhau, từ bước đó trở về sau. Tức là từ bước đã có bản thảo, xong rồi xuất bản sách như thế nào, rồi phân phối sách ra sao, rồi đến các bước về sau. Nó chỉ khác nhau về việc tạo nên bản thảo theo con đường nào. Một bên tạo nên bản thảo thông qua con đường nhập khẩu, còn một bên là tạo ra bản thảo bằng tự tạo ra nó. Đó là xuất bản sách theo con đường dịch sách và xuất bản sách theo con đường viết sách.

(Hanna - Royal Reporter)

0 nhận xét:

Đăng nhận xét